Whatsapp Chat

POËZIE van het jaar 2021

 • Mooi gezegd!
Amerika had vroeger
een hoge morele status,
althans de façade ervan;
"de Ware Tijd-Redactioneel" zei dit.
 
In de loop der jaren
is dat uitgehold,
zelfs vóór president Trump...
"de Ware Tijd-Redactioneel" vervolgde.
 
Durfde je in mijn jeugdjaren
hier zoiets te zeggen..., hmm!
driekwart van onze intelligentsia stond al klaar
om jou op 't Plein levend te verbranden.
                                                   Alphons Levens,
                                                             8 januari 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Woorden

Ach, doe niet zo negatief;
het komt wel goed.
Even doorbijten. Volhouden!
Dat noem ik pas positief.

Maar de dokter heeft gezegd
de uitslag van de test
is positief. Dus niet negatief.
Dan ben je toch hartstikke ziek...

                                               Alphons Levens,​​​
                                               28 januari 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Decennialang gemodder

Hoe lang nog
zullen wij blijven zeggen
dit is in deze Grondwet
niet goed geregeld?

Hoe lang nog
zullen wij blijven zeggen
ons land moet terug
naar de vorige Grondwet?

Zei wijlen Dr.Fred Marte niet al
decennia geleden in zijn radiocauserieën:
Suriname heeft geen Grondwet,
maar een ratjetoe ...

                                        Alphons Levens
                                                6 februari 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Vaccineren
Of ik mij laat vaccineren?
Natuurlijk!
En "natuurlijk" niet als stopwoord
zoals sommigen dit gebruiken
na elke zin van hen.
 
Want als wij niet willen luisteren
naar de wetenschappers,
kunnen wij beter onze kinderen thuishouden
en niet jarenlang sturen naar school.
Jarenlang! Tot en met de universiteit.
                                                                    Alphons Levens,
                                                                                  20 februari 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Zijn ze gek geworden?

Ik dacht dat wij op deze planeet
toen de laatsten waren.
Thea Doelwijt schreef nog meteen:
"Nu zijn wij ook echt
een Zuid-Amerikaans land."

En ik dacht:
wij zijn op aard'
het laatste land.
Maar dat
is niet waar.

Zijn ze nou gek geworden
daar in Myanmar?!
Gewoon, omdat zij militairen zijn,
schuiven zij gewapend de regering opzij
en sluiten Aung San Suu Kyi op.

                                                                                     Alphons Levens,
                                                                                     6 maart 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Sneller, verder, hoger, groter ...

Twintigduizend containers op een vrachtschip 
en dan willen zij niet om Zuid-Afrika;
en dan willen zij door het Suezkanaal;
en dan schrikken zij als hun schip daar vastzit.


Zei niet jaren geleden in Zuid-Afrika een arts:
al die atletiekrecords, gewoon drugsrecords;
de menselijke grens?
Allang bereikt!

                                                     Alphons Levens,
                                                                28 maart 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • De wisselkoers
Zegt de een, dat je die in toom houdt
middels vraag en aanbod van valuta's,
middels de kapitalistische marktwerking?
 
De ander zegt, dat je daarvoor nodig hebt
een sterk politioneel en justitieel,
ja, zo'n sterk en integer apparaat.
 
Maar dan ook een sterk en integer,
ja, zo'n sterk en integer apparaat
van de politie en justitie.                                                 

                                            Alphons Levens,
                                                       
                                                    18 april 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Nog steeds Apartheid

'k Wist niet of ik goed had gehoord;
het was in het nieuws, hier op Radio 10.
't Is weliswaar een puur Nederlands woord,
maar in andere talen
schrijft men het precies zo.
Ook al slaat het niet op Zuid-Afrika.

Dus zocht ik opnieuw op het internet:
Human Right Watch over Israël.
En, ja hoor. 'k Vond wat ik had gehoord
titel en inhoud van 't vernietigend rapport:
Israeli Authorities and the Crimes
of Apartheid and Persecution.

                                               Alphons Levens,
                                                        28 april 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Leren optellen en aftrekken

Wat was nou de bedoeling van onze ouders
toen zij ons brachten naar school?
De ene keer vieren wij het jubileum van Telesur,
maar negeren de vele jaren van LTT daarvóór.

Dan vieren wij zoveel jaren van het
Surinaams Pedagogisch Instituut,
maar trekken ondankbaar gewoon af al de
Surinaamse 
Kweekschooljaren van daarvóór.

Maar vieren wij honderdvijfenvijftig jaren
Surinaams parlement, dan tellen wij op
alle soorten parlementen bij elkaar, zelfs
de jaren toen het buiten werking was gesteld.

                                                      Alphons Levens,
                                                                 8 mei 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Driedubbele wereldoorlog

Wel honderdmaal kleiner dan een bacterie
en alle homo sapiens die wij zijn bij elkaar
kunnen dit virus samen nauwelijks aan,
ook al wonen wij hier op deze aard'
samen langer dan driehonderdduizend jaar.

Voeren wij niet samen de oorlog ertegen,
meer dan zeven miljard homo sapiens samen
bestrijden en beconcurreren juist elkaar,
de gelovigen versus de wetenschappers,
kapitalistische tegen communistische landen.

                                                                 Alphons Levens,
                                                                              1 juni 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Spannend

Toch hebben wij een competitie,
ondanks die Covid-19 pandemie;
dankzij die Covid-19 pandemie?

Ik vraag mij af: wordt het
zestig procent gevaccineerden
versus veertig procent niet,
zev'tig procent gevaccineerden
versus dertig procent niet,
tachtig procent gevaccineerden
versus twintig procent niet ...

Spannend is het wel;
te w'woyo yagi, un' sa syi
suma ser' moro.

                                       Alphons Levens,
                                              14 juni 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • 1 juli, hoe lang nog ...

Nu hebben zij daar eindelijk ontdekt
de stad Utrecht heeft ook geprofiteerd
van de slavernij;
hoeveel steden en dorpen telt dat land
en hoeveel knappe universiteiten? 


En een kroonprinses heeft nu ook gezegd
dat zij als studente voorlopig
dat hoge geld niet accepteert;
maar wanneer dan komt hét besef
zodat 't koninklijk huis zichzelf opheft?

                                                     Alphons Levens,
                                                               1 juli 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Geen eigen denken meer
Als een man
ruzie heeft met zijn vrouw
en hij legt voor haar neer
een fles vergif
en de vrouw pakt die fles
en drinkt ervan
en zij gaat dood,
wat doe je dan?
 
Als in buurland Guyana
en in de Verenigde Staten of Canada
een religieuze leider
hetzelfde doet met een beker,
voor elke volgeling een beker,
en zij drinken die leeg
en de hele kerk gaat dood,
wat doe je dan?
 
Als ook zo'n leider
tegen zijn volgelingen zegt
laat je niet vaccineren
en zijn volgelingen
laten zich niet vaccineren
en zij gaan dood,
hun familie gaat dood,
wat doe je dan?
                                                    Alphons Levens,
                                                              10 juli 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 • Vreemd
Waarom wil je niet
dat Suriname vooruitgaat?
Waarom gun je het ons niet?
Omdat je ons soms haat ... ?
 
'k Dacht dat hij een vreemde was,
maar hij zei ik ben van dít land,
ik kom niet uit een ander land,
ik ben een kankan Srananman.
 
                                             Alphons Levens,
                                                      21 juli 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Vuren
Per minuut rekenden zij voor ons uit
en lieten zij ook zien op de beeldbuis
hoeveel bommen zij lieten vallen op Viëtnam,
op Angola, Koeweit, Lybië, Syrië en Irak.
 
En terwijl zij zo overal op deze planeet
vuren creëerden, ware inferno's,
bouwden zij onvoldoende blussingsairplanes
tegen de natuurlijke vuren in de eigen regio's.
 
                                                        Alphons Levens,
                                                                   15 augustus 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Valse discussie
Mag juridisch een werkgever jou dwingen
jou te laten vaccineren?
Nee zeggen enkele geestelijken en geleerden,
maar negeren
het stijgend aantal Covid-19 doden.
 
Mag een gezinshoofd de gezinsleden verbieden
zich te laten vaccineren?
Ook zo'n vraag, maar wordt niet gesteld,
ook niet wat met dat gezinshoofd gebeurt
als de gezinsleden hierdoor zijn overleden.
 
                                                     Alphons Levens,
                                                                6 september 2021.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Echte toets
Heeft de een er geen doorstaan,
anderen hebben een reeks gemaakt
van de basisschool tot en met de universiteit
en hebben soms titels voor, soms achter,
soms voor en achter hun namen staan.
 
Maar daarmee ben je nog geen held,
een titel waarmee wij al te graag rondstrooien;
om de haverklap heet een Srananman held,
doch hoeveel van ons lieten zich vaccineren
om ook de levens van anderen te redden?
                                                          Alphons Levens,
                                                                     25 september 2021.
------------------------------------------------------------------------------------------------