Whatsapp Chat

POËZIE van het jaar 2020

------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Tijdig gewaarschuwd
 
Heeft de Wereld
wel gehoord wat hij zei,
hij, de hoogste baas
van de WHO?
 
Heeft de Wereld
wel geluisterd
naar wat hij zei,
die hoogste Gezondheidsbaas?
 
Of had de Wereld
met de rijke landen voorop
het te druk
met het hamsteren van vaccins ...
 
Deze Covid-19 pandemie,
zei de Gezondheidsbaas,
is niet de ergste pandemie
die de Wereld te wachten staat.
 
                                   Alphons Levens,
                                          30 december 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Te denken
Ik kijk en ik luister
op mijn televisie
naar al die NOS-uitzendingen;
maar ik zat en ik zit
voor deze televisie
met dezelfde vraag.
 
Die Covid-19 pandemie,
die is toch in China begonnen.
En deze Covid-19 pandemie
heeft China toch allang onder controle!
Waarom het machtige Europa nog niet,
waarom de machtigere USA nog niet? 
 
                                          Alphons Levens,
                                                  10 december 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Die vijftig momenten
 
Die vijftig balgoochelmomenten
van Diego Maradona
die sportjournalist Desney Romeo
ons liet zien
op ABC televisie,
die vijftig momenten van virtuositeit...;
die mag hij alle sportlieden hier
best wel vaker laten zien.
 
Maar ook
hoe serieus Maradona oefende,
individueel met de bal oefende,
ook al was er geen trainer bij.
En helaas ook
hoe je als virtuoos
niet als Pelé wordt
als je alcohol en andere drugs gebruikt.
 
                                               Alphons Levens,
                                                        26 november 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Grondwet op grondwet

Maar het volk van Chili
is niet achtergebleven
bij dat van Bolivia.
In een referendum stemde het
voor een nieuwe Grondwet.
En met overgrote meerderheid!

Dat wil zeggen ...
tegen de bestaande grondwet;
die van de militaire dictatuur;
de dictatuur van Augusto Pinochet
van zevenentwintig jaren lang.
Nu heeft dit volk gezegd: básta!

Wij daarentegen hoeven geen nieuwe Grondwet.
Wij hadden al een eigen;
die van voor de militaire dictatuur,
die van vijfenveertig jaar geleden,
onze Srefidensigrondwet.
Keren nu wij er weer naar terug?

                                                Alphons Levens,
                                                9 november 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Coup d'etat zo snel teruggedraaid!
Door de hele Covid-19 pandemie
dachten wij dat wij allemaal al dood waren;
althans, dat alle journalisten al dood waren;
op enkele na, natuurlijk,
anders hadden wij helemaal niet geweten
hoe machtig het volk van Bolivia is.
 
En deze keer heb ik niemand in de wereld,
niemand in de hele wereld,
horen zeggen, dat de verkiezingen oneerlijk waren.
Zelfs de interimpresidente gaf meteen toe:
de coupplegers hebben grandioos verloren;
de partij van Evo Morales is terug.
 
Nu die van Lula nog;
van Lula da Silva en Dilma Rousseff
niet in Bolivia, maar in Brazilië;
Brazilië waar couppleger Bolsonaro
denkt dat hij oppermachtig is;
machtiger dan Covid-19, machtiger dan het volk.
                                                                         Alphons Levens,
                                                                       21 oktober 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 • Juist daar

Juist in de grote Europese steden
met een universiteit, mens,
juist onder studenten
met hun ontwikkelde hersenen, 
verspreidt zich dat Covid-19 virus.
Ik volg het, ik volg het.
 
Want, juist in de grote kapitalistische landen,
waar zij zo eeuwig pochen
over hun deugdelijk maatschappelijk stelsel,
deugdelijker dan van hun opponenten,
juist daar, mens, vallen de meeste doden.
Ik volg het, ik volg het.
                                                     Alphons Levens,
                                                      1 oktober 2020.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 • Nationale Verbroedering en Eenheid
Op deze dag
werd niet slechts één district
Onafhankelijk;
niet slechts één bevolkingsgroep,
niet slechts
één etnische groep,
niet slechts één stam.
 
Deze dag
is onze echte Dag;
nog elke andere dag
voor Verbroedering en Eenheid
is overdaad,
dus schaadt;
25 november, onze Nationale Dag!
                                       Alphons Levens,
                                       21 september 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Doelmatig
Waarom stellen sommige mensen,
ook journalistieke mensen,
sommige normen en waarden
zo absoluut, zo krampachtig absoluut?
Zo absoluut, zo spastisch absoluut,
geen rekening houdend met
omstandigheden en context, 
zo dogmatisch absoluut.
Heb je goede bedoelingen
mag je jouw vrouw
tot lid raad van commissarissen benoemen;
wat de een mag, mag de ander niet.
De tijd zal het leren.
Heb je slechte bedoelingen
mag je niemand
tot lid raad van commissarissen benoemen;
wat Mandela mocht, mag Trump niet.
De tijd leert dat.
                                             Alphons Levens,
                                            14 september 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Leeghoofd

In zijn zeven kogels afschieten 
in de rug van de ander
waant hij in zijn hoofd zichzelf Mens
en de ander is het dier.

Zijn laptop en smartphone
gebruikt hij voor alles
behalve om mee te studeren
om daardoor knap te worden.

Want als hij gewoon even gaat naar
nl.wikipedia.org
en daar bij "zoeken" intypt Mens
of homo sapiens...; Mens, Mens, Mens!

                                                            Alphons Levens,
                                                            29 augustus 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Meteen terug naar onze Grondwet!
 
Hebben wij vierendertig zetels nodig
om de President te kunnen kiezen?
Misschien hebben wij ook zoveel nodig 
om onze eerste Grondwet terug te kiezen.
Dan zou ik hiermee echt niet dralen!
Dan zou ik meteen ook kiezen
voor een volledig landelijk
Evenredigheids Verkiezingsstelsel.
Let wel: Volledig Landelijk
Evenredigheids Verkiezingsstelsel!
 
                                                   Alphons Levens,
                                                   27 mei 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Die plusminus dertig procent
En eens zei de emeritus historicus:
"Bij al de verkiezingen in ons land
gaat van het kiezersvolk
vijfendertig procent nooit naar de stembus."
'k Hoop dat straks de emeritus historicus zegt:
"Bij deze verkiezingen in ons land
ging van het kiezerskorps
nul procent niet naar de stembus."
                                                      ​Alphons Levens,
                                                      11 mei 2020.


------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Nu pas wakker?
 
Kijkend naar het NOS-journaal
hoor ik van de presentator de vraag
en ik stel mezelf de vraag:
is dít vandaag de dag nog een vraag?
Was het niet decennia geleden al
dat Mao Tse Tung  van China
oftewel Mao Zedong zei:
"De U.S.A. is een papieren tijger..." 
Nu kijk ik naar dit NOS-journaal
en hoor ik van de presentator die vraag:
wie is na deze Coronacrisis
oftewel Covid-19 crisis...
Wie is er dan op aard'
de geopolitieke supermacht?
Is dat de U.S.A. oftewel V.S.A.,
of is dat de Volksrepubliek China?
                                             Alphons Levens,
                                             18 april 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------
 • Nepeerstewereld
Als kleine man hier in de Derdewereld
-  wat de Tweedewereld is weet ik niet - ,
maar als kleine man hier in de Derdewereld
kijk ik naar die grote mannen in de Eerste.
Zij voeren geweldige oorlogen in Viëtnam en in Iran,
in Afrika, Palestina en in Irak …,
maar als zo’n klein coronavirusje komt,
gedragen zij zich daartegen behoorlijk oliedom.
Dit had niet mogen gebeuren in die Eerstewereld,
nadat dit beestje in China was ontdekt,
zij daar het eerst ook hadden onderschat,
maar zich toen in rap tempo corrigeerden.
                                                                Alphons Levens,
                                                                 5 april 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------

 • Olie gevonden ...

Begin vorige eeuw was het
bauxiet gevonden!
Op de lagere school vertelden onderwijzers ons
over balatableeders die na maanden
terugkwamen naar de stad,
briefjes van honderd gulden oprolden tot sigaren
en als demonstratie van rijkdom
paraderend oprookten in de Paramaribose straten.
Heeft De Nationale Assemblee die wet al klaar
waarin gebiedend staat
hoeveel procent van de olieopbrengsten gaat,
permanent gaat,
naar het onderwijs
en hoeveel procent permanent gaat
naar de gezondheidszorg
en hoeveel procent permanent
naar de agrarische sector
en hoeveel procent naar de infrastructuur
en bestemd is voor justitie en politie
en voor de voedselverwerkingsindustrie
en voor zonne- en windenergie
en voor ontwikkeling van de wetenschap
en welke straf er definitief op staat,
hoeveel maal levenslang,
als het geld maar enigszins gaat
naar hamburgers, red labels en sigaren?

​                                                        Alphons Levens,
                                                      woensdag 8 januari 2020.