Whatsapp Chat

POËZIE van het jaar 2018

  • Stil
Zou hij er nog zijn?
’t Is zeker vijftien jaar geleden
dat ik hier was voor het laatst
voor schoenmaker Baasmin;
wist niet meer waar de toiletten waren;
waarom is het hier zo stil,
hier in de achterste, brede, straat
van onze centrale markt …
 
‘k Ben zowat de enige gast
tussen links en rechts de volle tafels
met  groenten, fruit en vele aardvruchten,
allerlei producten van alle bevolkingsgroepen;
mijn horloge wijst reeds veertien uur;
hoe laat sluit deze markt ook weer?
 
De tafels zijn nog hartstikke vól
met groenten, fruit en vele aardvruchten,
allerlei producten van alle bevolkingsgroepen,
doch ik ben zowat de enige gast
en mijn horloge wijst reeds veertien uur.
                                                                 Alphons Levens,
                                                                20 december 2018.

------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Wiens broertje?
Enge geluiden, angstige, uit de mond
van ABC’s nieuwslezer Nooitmeer
op deze vroege eerste ochtend van 2019;
is hij nou gek geworden, of was hij het al?
 
In ieder geval is hij vanaf vandaag
de president van onze grote zuidelijke broer;
is hij ‘n broertje van Donald Trump of omgekeerd?
’t Lijkt wel of zij beiden broertje zijn van A.Hitler.
Althans, naar de eerste bewoners toe.
                                                  Alphons Levens, 
                                                   1 januari 2019.

------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Noodlot tartend
Een truck, met zo'n oplegger, op de brug
van Beekhuizen naar Meerzorg
met daarop een bulldozer of een graafmachien
beslist geen lichtgewichten, hoor!
Zo'n truck, met een oplegger, op de brug
ook van Meerzorg naar Beekhuizen
met daarop een bulldozer of een graafmachien
passeert op een punt die andere truck ...
                                                     Alphons Levens,
                                                     11 september 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Eén grote schande!
Tweehonderd jaren arbeid van verzamelen
tweehonderd jaren wetenschappelijk handelen
in het grootste land van ons continent
eens de militaire schrik van dit continent ...
Gewoon in vlammen opgegaan
de brandweer kon niet blussen
de twee waterputten werkten niet
het museum had geen geld voor onderhoud.
                                            ​                   Alphons Levens,
                                                               4 september 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Politieoproep
Zei eens iemand tegen mij
die dak- en thuislozen
zij eten uit vuilnisbakken en – zakken
maar worden nooit ziek
gaan niet doooood…
Schrikken was dat wel
door dat politiebericht
over een aantal lijken in ’t mortuarium
van dak- en thuislozen
die maar niet worden opgehaaaaald.
                                           Alphons Levens,
                                           20 augustus 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Slavernijheden
Echt zal ik de laatste zijn
die vindt dat op scholen en hogescholen
afgeschaft moet worden het vak geschiedenis.
Echt de laatste die zegt
Surinamers moeten niet duiken in archieven
en slavernijregisters, niet zoeken hun roots.
Doch het zoeken naar waarheden in ons politiek heden
kunnen wij op onze beurt toch niet overlaten
aan Surinamers van over honderdenzoveel jaren ...
                                                                               Alphons Levens,
                                                                                3 juli 2018.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Ons visitekaartje
Toen ik opeens het getal honderdenvijftig hoorde,
ben ik zelf niet meer gegaan;
gaan kijken hoeveel het er precies waren
in het centrum van onze hoofdstad.
‘k Was van plan geweest zondag te gaan,
te gaan tellen hoeveel het er precies waren
die er lagen en sliepen op de stoepen voor etalages
en soms gewoonweg midden op het trottoir.
‘k Was er zeker van: ik kom op het getal vijftig;
maar een organisatie die de zwervers zou verwennen,
zei op de radio, de avond tevoren:
wij hebben honderdenvijftig porties klaargemaakt.

                                                                                      Alphons Levens,
                                                                                       23 april 2018.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Aan Rubin Lie Pauw Sam
 Dat door die militaire staatsgreep
vier weken voor de georganiseerde verkiezingen
de doorbraak van ons volk niet is gekomen ...
dat is wel waar.
Zegt historicus emeritus Eugène Gessel:
in Suriname gebeurt alles honderd jaar later?
Zo lang zal het echt niet duren; ook al
zijn wij in de wereld volgers en geen trendsetters.
                                                                     Alphons Levens,
                                                                       20 maart 2018.