Whatsapp Chat

Sylva

Hi, Ik ben Sylva Koemar, geboren op 3 jan 1973 en van huis uit chemisch analiste. Ik hou van lezen en op een gegeven moment belandde..

ik bij Sanousch Books als manager van de boekhandel. In die hoedanigheid kwam ik in contact met vele Surinaamse schrijvers en zorgde ervoor dat hun boeken meer bekendheid kregen. Ik probeerde toen ook elke maand de thema-avonden van de Schrijversgroep ’77 in Tori Oso bij te wonen, waardoor ik contacten legde met Surinaamse schrijvers en een betere kijk kreeg op de literaire ontwikkelingen in ons land.

In 2005 was ik ervan overtuigd lid te worden van de schrijversgroep '77.

Nadat ik een aantal jaren manager was bij Kabalebo Nature Ressort en het Adventure Centre van Berg en Dal, waar ik een andere passie van me uitleefde, namelijk het natuurschoon van ons binnenland, kwam ik terug in de stad, waardoor ik de draad van mijn passie voor de Surinaamse literatuur weer kon oppakken. Hoewel ik dus zelf geen schrijfster ben, heb ik  een sterke verbondenheid met de Surinaamse schrijverswereld.

Toen het boek “Hoe duur was de suiker?” van Cynthia Mc Leod 20 jaar oud was, heb ik in theather Thalia via Sanousch Books, samen met Jane Reyke een groot evenement in elkaar gezet.

Het was een geslaagde avond en voor mij een grote inspiratie om verder te werken om de Surinaamse literatuur te promoten. Ik kreeg die kans toen ik gevraagd werd in 2014 bestuurslid te worden van de Schrijversgroep ’77

Ik hoop dat ik via de Schrijversgroep '77 de schrijf- en leescultuur in Suriname kan helpen bevorderen.