Kleine weetjes ter overdenking op emancipatiedag

Door

Don Walther Donner

Wist u

Dat een van de tekortkomingen van de parlementaire democratie, met het meerpartijen stelsel, waar coalities onvermijdelijk moeten worden gevormd om te kunnen regeren is, dat een partij en soms zelfs een enkele parlementariër elke  maatregel kan dwarsbomen. Wij kregen leerplicht in 1877.Nederland moest daar vijf en twintig jaar langer op wachten. Het wetsontwerp daartoe kon pas worden doorgedrukt toen een van de potentiële tegenstemmers van zijn paard was gevallen, zijn been had gebroken en de vergadering niet had kunnen bijwonen. De Hollanders hadden het dus aan een paard te danken dat zij aan de leerplicht kwamen. De leerplicht heeft dat land goed gedaan.Heeft in ons land echter gezorgd voor betweterij.Kinderen uit analfabete ouders moeten hen steeds alles uitleggen en deze attitude nemen ze mee naar de volwassenheid. Ouderen steeds uitleggen hoe de wereld in elkaar zit.

Wist u

Dat de slavenhandel door Nederland in een wet van 1818 al was verboden? Dat het eerste wetsontwerp tot afschaffing van de slavernij in Suriname al in 1832 werd ingediend, maar steeds werd getorpedeerd door het verzet vooral van de eigenaren van de plantages die uiteraard geld wilden hebben voor hun bezittingen. Zou u ook! In Amerika moest voor de afschaffing een oorlog worden uitgevochten. In Rusland moest de tsaar geld lenen op de Londense beurs om voor de vrijlating te betalen. Dat geld mochten de slaven in veertig jaar terugbetalen.

Wist u

Dat Nederland beslist niet het laatste land was waar de slavernij werd afgeschaft. Portugal 1869; Spanje 1873; Cuba 1866; Turkije 1882; Ethiopië 1942; Saudi Arabie 1962; Liberia 1967; u leest het goed!

Ziezo, nu hebt u genoeg kennis in huis om de leuterpraat van de zogenaamde kenners die veelal op niets rusten te pareren. Even een anekdote tussendoor:

Jaren geleden bij de opening van de universiteit van Guyana werd door de Ford Foundation in Georgetown een symposium gehouden van wetenschappers. Ik werd samen met mr. Eddy Bruma en de heer Tjark Petzoldt uitgenodigd om daaraan deel te nemen. Mr. Bruma hield een lezing over de bauxiet industrie en legde uit hoe Suralco ons land uitgebuit zou hebben, niet wetend dat zich in het gezelschap een Jamaicaan bevond genaamd Norman Girvan, die bezig was aan zijn proefschrift over de bauxiet industrie en in dat kader een bezoek had gebracht aan ons land.  (de man werd later hoogleraar aan de university of the West Indies). Steeds interrumpeerde Girvan. Wat u daar staat te beweren is niet waar meneer Bruma. Zo en zo zit de zaak in elkaar. Bruma wist met zijn figuur geen raad en ging bij elke interruptie naar de vogels kijken die in een dakgoot tekeer gingen. Hij kreeg de titel van “ridder van de vogels.” Tjark Petzoldt keerde direct huiswaarts zo verschrikkelijk geneerde die zich van de vertoning. Het is een verschrikkelijk slechte gewoonte van onze mensen om zonder vooraf te lezen over een onderwerp aan elke discussie deel te nemen en met veel gezag uitspraken te doen.

Wist u

Dat het staatstoezicht dat door Nederland bij de emancipatie was ingesteld niet voor de Antillen gold? De slaven waren daar direct vrij. Ik zal vertellen waarom. Toen de Britse regering te kennen had gegeven de slavernij te willen afschaffen, schreef de gouverneur van Jamaica een brief aan de regering waarin hij o.m. het volgende zei: niemand kan de zwarte man beter kennen dan de zwarte man zelf. Bovendien moeten de ontwikkelingen in Haïti na de opheffing van de slavernij ons te denken geven. Haïti dat tijdens de slaventijd een rijk land was, verloederde ogenblikkelijk. De ex slaven weigerden om te werken en trachtten in hun levensonderhoud te voorzien door middel van roof en doodslag. De Haitiaanse machthebbers moesten allerlei dwangmaatregelen bedenken om hen aan het werk te krijgen. De laatste beslissing van de president Boyer, Code Rural geheten, komt bijna neer op herstel van de slavernij, want iedereen wordt daardoor verplicht om te werken. Wees dus voorzichtig met afschaffing. Voed de mensen eerst op.

De Britse regering besliste daarom in 1834 nog vier jaar toe te voegen aan de slavernij om de mensen op te voeden.  De slaven werden in deze periode aangeduid als apprentices. Leerlingen. Ze moesten blijven werken zonder loon maar kregen verplichte scholing.

Nauwelijks waren de vier jaar achter de rug of het lieve leventje  van roof  en doodslag begon ook in de Britse gebieden. Ze moesten per slot van rekening ook eten. Deze feiten werden tijdens de behandeling van het wetsontwerp in Nederland in het parlement ook ter sprake gebracht (zie het proefschrift van onze landgenoot Eugene Waaldijk dat jaren geleden in Duitsland werd verdedigd).De Nederlandse regering besloot de Code Rural van Haïti bijna letterlijk in te voeren met dit verschil dat de ex slaven in Haïti werden verplicht hun verdere leven te blijven werken op de plantages. In het Nederlandse systeem waren ze na tien jaar wel geheel vrij. In het Britse systeem kregen ze geen loon tijdens hun leerlingen periode. Tijdens het staatstoezicht kregen ze wel degelijk loon waarvan de hoogte  door de overheid bepaald werd.

Onze bosbewoners staan op uit bed wanneer ze daar zin in hebben en gaan naar bed wanneer ze daar zin in hebben. Ze hebben geen werk ethiek of traditie. Zo groeien de kinderen ook op. Ik heb vaak genoeg gepleit om de kinderen in de stad in tehuizen op te voeden. Ik houd mijn hart vast.Echt.

Wist u

Dat Suriname per hoofd van de bevolking meer beroepspolitici heeft dan welk land ter wereld dan ook? Kijk maar bevolking 500.000. Parlement 50 leden. Nederland bevolking 16 miljoen. Dus  32 maal zoveel.Volgens Bartjens zou Nederland een parlement moeten hebben van 1600 leden. In plaats daarvan 225 leden. Suriname ministerraad van 16 ministers. Nederland zou er 32 keer zoveel moeten hebben. Tel uit je winst.

Wist U

Dat Nederland in het jaar 1700 slechts 750ooo inwoners telde. Toch zag het kans Engeland, Duitsland, Frankrijk, Spanje en Portugal uit te dagen en af te rammelen. Het had de grootste onderneming ter wereld de VOC. Amsterdam was in 1796 net zo groot als Paramaribo met 180.000 inwoners. Tot nu toe heeft het enorme bedrijven en excelleert op veel punten. Hoe komt dat? Omdat het zweert bij kwaliteit.  Het regelen is er onbekend.

Een reporter vroeg aan de trainer van het Nederlandse jeugdelftal waarom hij zoveel donkere jongens opstelde.

“Wil je winnen?” vroeg de trainer.

“Natuurlijk,”  antwoordde de man.

“Ik ook,” zei de trainer.

Waarom nemen we tegenwoordig genoegen met onbenullen? In mijn jonge jaren zeiden de Hollanders vaak van ons: Surinamers hebben de kennis van de blanken en de kracht van de zwarten. Op de universiteiten waren we tops.De multinationals achtten onze mensen waardig om de leiding over te nemen. We leverden ambassadeurs van kaliber. In mijn studententijd was ons toekomstbeeld om een leidende rol te spelen in Latijns Amerika met behulp van de Hollanders. Precies zoals de Hollanders in de wereld. We werden gerespecteerd dank zij onze talenkennis.

Wist u

Dat wij meer geweldige voetballers hebben voortgebracht per hoofd van de bevolking dan welk ander volk in de wereld dan ook. Maar ze werden allen door Nederland opgeleid.  Die voetballers die in Suriname werden opgeleid volgens de slogan we doen het op onze manier,  kunnen het niet eens winnen van Sint Vincentius. We hadden zelfs een landgenoot in het bestuur van de FIFA (Andre Kamperveen). De tragiek van dit land is de overname van de macht door individuen zonder kennis, of breeding die nauwelijks weten hoe de wereld in elkaar zit of draait. Laatst nog zei een van deze individuen op T.V. dat Nederland wat hem betrof naar zijn moer kon lopen. En een van onze schrijfsters houdt de Hollanders steeds voor dat ze in hun schoolboeken de perversie van hun voorouders moeten vermelden door slaven te houden. Alsof ze daar niets anders te doen hebben. Deze mensen beseffen niet hoe onmogelijk ze het met hun domme infantiele uitspraken maken voor de duizenden landgenoten die een goed belegde boterham in Nederland verdienen. Het vermogen van de voetballers in Nederland is vermoedelijk groter dan het vermogen van alle Surinamers in dit land bij elkaar.

Op emancipatiedag zouden wij eigenlijk achterover moeten leunen en ons afvragen Quo Vadis. Waarheen. Wat schieten wij op met de mensen die ons leiden en die het voor het zeggen hebben of die steeds het hoogste woord voeren. Wat weten ze wel van de wereld af. Vrouwen die een grotere rol opeisen en ons vertellen hoe wij een onderneming moeten runnen zonder ooit een onderneming van binnen gezien te hebben. Mensen die ons vertellen dat  Saramaccaans onderwezen moet worden waarmee geen droog brood te verdienen valt. Dag en nacht Bolliwood films die niet bijdragen tot onze algemene ontwikkeling. Soms vraag ik mij af hoe de mensen het toch doen met de bijsluiters in medicijn verpakkingen of met de instructies bij de aankoop van nieuwe apparaten. Jeugd ambassadeurs die nooit een echte metro hebben gezien en treinen  slechts van de t.v. kennen die met gezag praten over verkeers problemen.Quo Vadis. Op emancipatiedag zouden we eigenlijk de vermoedelijke capaciteiten van onze leiders stuk voor stuk onder een microscoop moeten leggen en ons afvragen of ze wel de geschikte mensen zijn om dit land op te bouwen voor onze nakomelingen.De meeste zullen blijken niet eens geschikt te zijn om een warung te runnen. Remember, in het verleden raakten we onze overtollige mensen kwijt aan Nederland en de Antillen. En nu? Think.Socrates had een systeem bedacht om het gehalte van een uitspraak vast te stellen. Hij vroeg steeds: Hoe weet je dat?