Poëzie

  • Doelmatig
Waarom stellen sommige mensen,
ook journalistieke mensen,
sommige normen en waarden
zo absoluut, zo krampachtig absoluut?
 
Zo absoluut, zo spastisch absoluut,
geen rekening houdend met
omstandigheden en context, 
zo dogmatisch absoluut.
 
Heb je goede bedoelingen
mag je jouw vrouw
tot lid raad van commissarissen benoemen;
wat de een mag, mag de ander niet.
De tijd zal het leren.
 
Heb je slechte bedoelingen
mag je niemand
tot lid raad van commissarissen benoemen;
wat Mandela mocht, mag Trump niet.
De tijd leert dat.
                                             Alphons Levens,
                                            14 september 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Leeghoofd

In zijn zeven kogels afschieten 
in de rug van de ander
waant hij in zijn hoofd zichzelf Mens
en de ander is het dier.

Zijn laptop en smartphone
gebruikt hij voor alles
behalve om mee te studeren
om daardoor knap te worden.

Want als hij gewoon even gaat naar
nl.wikipedia.org
en daar bij "zoeken" intypt Mens
of homo sapiens...; Mens, Mens, Mens!

                                                            Alphons Levens,
                                                            29 augustus 2020.

------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Meteen terug naar onze Grondwet!
 
Hebben wij vierendertig zetels nodig
om de President te kunnen kiezen?
Misschien hebben wij ook zoveel nodig 
om onze eerste Grondwet terug te kiezen.
Dan zou ik hiermee echt niet dralen!
 
Dan zou ik meteen ook kiezen
voor een volledig landelijk
Evenredigheids Verkiezingsstelsel.
Let wel: Volledig Landelijk
Evenredigheids Verkiezingsstelsel!
 
                                                   Alphons Levens,
                                                   27 mei 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Die plusminus dertig procent
En eens zei de emeritus historicus:
"Bij al de verkiezingen in ons land
gaat van het kiezersvolk
vijfendertig procent nooit naar de stembus."
 
'k Hoop dat straks de emeritus historicus zegt:
"Bij deze verkiezingen in ons land
ging van het kiezerskorps
nul procent niet naar de stembus."
                                                      ​Alphons Levens,
                                                      11 mei 2020.


------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Nu pas wakker?
 
Kijkend naar het NOS-journaal
hoor ik van de presentator de vraag
en ik stel mezelf de vraag:
is dít vandaag de dag nog een vraag?
 
Was het niet decennia geleden al
dat Mao Tse Tung  van China
oftewel Mao Zedong zei:
"De U.S.A. is een papieren tijger..." 
 
Nu kijk ik naar dit NOS-journaal
en hoor ik van de presentator die vraag:
wie is na deze Coronacrisis
oftewel Covid-19 crisis...
 
Wie is er dan op aard'
de geopolitieke supermacht?
Is dat de U.S.A. oftewel V.S.A.,
of is dat de Volksrepubliek China?
                                             Alphons Levens,
                                             18 april 2020.
------------------------------------------------------------------------------------------------
  • Nepeerstewereld
Als kleine man hier in de Derdewereld
-  wat de Tweedewereld is weet ik niet - ,
maar als kleine man hier in de Derdewereld
kijk ik naar die grote mannen in de Eerste.
 
Zij voeren geweldige oorlogen in Viëtnam en in Iran,
in Afrika, Palestina en in Irak …,
maar als zo’n klein coronavirusje komt,
gedragen zij zich daartegen behoorlijk oliedom.
 
Dit had niet mogen gebeuren in die Eerstewereld,
nadat dit beestje in China was ontdekt,
zij daar het eerst ook hadden onderschat,
maar zich toen in rap tempo corrigeerden.
                                                                Alphons Levens,
                                                                 5 april 2020.
 
 
Eerder verschenen in Dagblad Suriname,
d.d. woensdag 15 april 2020, pagina 17
 
 
en in:
 
 
“de Ware Tijd”,
 d.d. donderdag 16 april 2020, pagina A4.

------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Olie gevonden ...

Begin vorige eeuw was het
bauxiet gevonden!
Op de lagere school vertelden onderwijzers ons
over balatableeders die na maanden
terugkwamen naar de stad,
briefjes van honderd gulden oprolden tot sigaren
en als demonstratie van rijkdom
paraderend oprookten in de Paramaribose straten.
Heeft De Nationale Assemblee die wet al klaar
waarin gebiedend staat
hoeveel procent van de olieopbrengsten gaat,
permanent gaat,
naar het onderwijs
en hoeveel procent permanent gaat
naar de gezondheidszorg
en hoeveel procent permanent
naar de agrarische sector
en hoeveel procent naar de infrastructuur
en bestemd is voor justitie en politie
en voor de voedselverwerkingsindustrie
en voor zonne- en windenergie
en voor ontwikkeling van de wetenschap
en welke straf er definitief op staat,
hoeveel maal levenslang,
als het geld maar enigszins gaat
naar hamburgers, red labels en sigaren?

​                                                        Alphons Levens,
                                                      woensdag 8 januari 2020.