• Waarheids- of verzoeningscommissie?
Heeft de rechter uitgesproken,
dan houden wij ons daaraan,
zeggen velen met zoveel woorden.
 
Maar een bedrijf
gaat rustig door met heien,
ofschoon de rechter dit verbood.
 
Nu wil een bisschop
een waarheidscommissie
nadat de rechter heeft gesproken.
 
Is dit niet ook een desavouering ...;
een rechter spreekt toch niet uit
op grond van de onwaarheid?
                                                     Alphons Levens,
                                                                11 juli 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Slavernij
Hoe lang is het geleden
dat zij werd afgeschaft...
die klassieke bedoel ik, want de moderne,
daar zitten wij nog in.

'k Zie ze langs de hele van 't Hogerhuysstraat,
de hele Zwartenhovenbrugstraat
tot en met de Stoelmanstraat
op de stoepen voor de winkels liggen.

De afstammelingen van de klassieke slaven,
vertegenwoordigers van de moderne,
terwijl dure auto's, soms met donkere glazen,
de ganse dag langs hun slaapplaatsen razen.

Onderscheid moet er zijn, zegt de een,
maar dit is schrijnend, dit verschil,
onder één en dezelfde vlag.
Dit is schrijnend, dit onderscheid.
                                                                          Alphons Levens,
                                                                                         29 juni 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Waarom zo bang?
Daarom, zeiden wij in onze kinderjaren.
Waarom zijn de bananen krom?
Zegt een gekke Nederlandse carbaretier:
omdat zij anders niet in hun schil passen.
 
Maar waarom zijn wij zo bang voor
het volledig landelijk evenredigheidsstelsel?
Omdat niet overal in politieke partijen heerst
een gezonde en eerlijke democratie!
 
Waarom? Omdat teveel actieve politici
niet alle districten graag zien staan
op het enige stembiljet
binnen de volgorde één tot en met elf.
                                                           Alphons Levens,
                                                                       26 juni 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Driehonderdduizend
Een schedel slechts en wij weten meer,
althans volgens de wetenschappers die hem toonden,
de schedel van een eerste mens, homo sapiens,
opgegraven nu in Marokko, West-Afrika.
 
Tot op heden dachten wij Oost-Afrika,
daar waar thans heet Kenia,
dat daar de mens is ontstaan:
tweehonderdduizend jaar geleden.
 
Maar deze schedel, zeggen de wetenschappers,
is driehonderdduizend jaar!
Driehonderdduizend jaar heeft op deze planeet
de een gemaakt en de ander gebroken.
                                                                      Alphons Levens,
                                                                      11 juni 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Leiding geven
Heeft de protestaktie
een vijfkoppige leiding
en geen éénhoofdige,
moeten de vijf koppen wel
als één hoofd leiding geven!
 
Want, springt er één kop
uit aanstellerij uit de band
of provoceert hij uit geldingsdrang
onnodig de gewapende machten,
is de totale massa weer in gevaar.
                                             Alphons Levens,
                                                      22 april 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Rust, onrust
En de dominee vroeg ons op de radio,
dat was in de stille week, na de protestdemonstraties,
om tot rust te komen.
Ik dacht dat mensen die slecht gevoed zijn
of ziek, zonder medicijnen,
uit zichzelf al stukken rustiger waren.
Sommigen zie ik in onze hoofdstad
voor de winkels op stoepen slapen
alsof zij al dood zijn.
Kinderen op school met lege magen
kunnen soms wel onrustig zijn;
doch de dominee vroeg het in de paasvakantie.
                                                                           Alphons Levens,
                                                                                          16 april 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Erger nog?
Dus het komt niet eens
doordat leerkrachten staken;
al een paar dagen lang
genieten veel kinderen geen onderwijs.
 
Niet alleen senioren burgers
hebben hun duizend niet ontvangen;
uit het ochtendjournaal blijkt:
de kindervervoerders zitten ook te wachten.
                                                               Alphons Levens,
                                                                            7 april 2017