• Leiding geven
Heeft de protestaktie
een vijfkoppige leiding
en geen éénhoofdige,
moeten de vijf koppen wel
als één hoofd leiding geven!
 
Want, springt er één kop
uit aanstellerij uit de band
of provoceert hij uit geldingsdrang
onnodig de gewapende machten,
is de totale massa weer in gevaar.

                                             Alphons Levens,
                                             22 april 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Rust, onrust
En de dominee vroeg ons op de radio,
dat was in de stille week, na de protestdemonstraties,
om tot rust te komen.
Ik dacht dat mensen die slecht gevoed zijn
of ziek, zonder medicijnen,
uit zichzelf al stukken rustiger waren.
Sommigen zie ik in onze hoofdstad
voor de winkels op stoepen slapen
alsof zij al dood zijn.
Kinderen op school met lege magen
kunnen soms wel onrustig zijn;
doch de dominee vroeg het in de paasvakantie.

                                                                           Alphons Levens,
                                                                           16 april 2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  • Erger nog?
Dus het komt niet eens
doordat leerkrachten staken;
al een paar dagen lang
genieten veel kinderen geen onderwijs.
 
Niet alleen senioren burgers
hebben hun duizend niet ontvangen;
uit het ochtendjournaal blijkt:
de kindervervoerders zitten ook te wachten.
 
                                                               Alphons Levens,
                                                                7 april 2017