Kleine weetjes (Don Walther Donner)
Wist U
Dat de West Indische Compagnie (WIC)die volgens sommigen Nederland heeft rijk gemaakt met haar slavenhandel
1.in 1621 werd opgericht op initiatief van een Belg Willem Usselincx geheten
2.Bij die gelegenheid Guyana verwierf voor noppes
3. In 1684 Suriname kocht van Zeeland voor 240.000 op afbetaling
4. Twee jaar later tweederde deel van haar eigendomsrechten verkocht. Een derde aan een particulier (Cornelis van Aertsen heer van Sommelsdijck) en een derde aan de stad Amsterdam
5. Dat ze haar schulden vaak niet kon betalen en tot twee maal toe failliet werd verklaard (1654 en 1792)
6.Dat ze in 1738 het monopolie om slaven te leveren verloor omdat ze vaak niet bij machte was om de plantages van genoeg slaven te voorzien. (Men leze Menkman 1947 Geschiedenis van de West Indische Compagnie).
Dat kortom de onderneming beslist niet zo winstgevend was als wordt beweerd.
Wist U,
Dat de Oost Indische Compagnie (VOC) die volgens sommigen verantwoordelijk was voor de slavernij in Suriname:
1.  In 1604 werd opgericht als eerste naamloze vennootschap ter wereld.
2. Niets te maken had met de slavenhandel. Integendeel:
Slaven in Afrika vrijkocht om als soldaat te dienen in het Nederlands Indische leger dat de Indonesiërs onder de duim moest houden? Volgens de bronnen is het rekruteren zelfs na de opheffing van de VOC doorgegaan. Koning Willem I stuurde bijvoorbeeld in 1836 de generaal-majoor Jan Verveer naar Kumasi, de hoofdstad van het Ashanti-rijk, om een verdrag te sluiten over de levering van soldaten. De Ashantikoning ontving voor duizend man zesduizend geweren met kruit. Daarnaast mocht een Nederlandse agent in Kumasi een rekruteringsbureau openen. Koning Kwaku Dua zond zijn zoon en zijn neef mee met Verveer naar Nederland om hen daar een Europese opleiding te laten volgen. De rekruten waren slaven van de Ashanti, die zich vrijkochten met een voorschot op hun soldij. Al met al vertrokken meer dan 5000 man naar Indonesië. Men raadplege hiervoor het artikel van Sylvia de Groot 'Van Donko's tot Guides: Afrikaanse rekruten in het Surinaamse leger 1840-1886', verschenen in De Gids (1990) Volgens de schrijfster kwamen een stuks of 60 van deze militairen in Suriname terecht.De Maleise naam voor de Afrikaanse militairen was Belanda Hitam, oftewel Zwarte Hollanders. In het Javaans heetten ze Londo Ireng, Zwarte Blanken. Die benamingen duiden op een geprivilegieerde status.
Wist U
Dat Suriname het enige land is dat een gouden handdruk heeft gekregen bij de onafhankelijkheid? Indonesië moest daarvoor betalen. Details vindt men in mijn brochure: “Gedachten bij vijftig jaar Koninkrijks statuut”, geschreven bij gelegenheid van het televisie debat gehouden tussen Ernst Hirschballin, Paul Rosemuller, Suzi Romer, Frans Croes en Walther Donner over de toekomst van het Koninkrijk in december 2004. Zie ook: Hervorming van het Koninkrijk’’ Rede uitgesproken door Prof.mr.dr. W.Donner voor de Rotaries in Nederland en de Antilliaanse Vereniging Tula (Tur Uni Lo Avanza) te Amersfoort resp.in maart en april 2005. Vermeldenswaard is dat het voorstel door mij gedaan tijdens het televisiedebat om de Bovenwindse Eilanden de status te verlenen van Nederlandse gemeenten en dat destijds als on uitvoerbaar en niet realistisch werd afgewezen, kortgeleden door de Nederlandse regering is aanvaard. De redevoeringen kunnen worden geraadpleegd in de bibliotheek van de Universiteit of worden op verzoek gaarne toegezonden.
Wist U
Dat Nederland heeft moeten dokken om Hindostanen in India te mogen werven?In het tweede Sumatra verdrag van november 1871 tussen Nederland en Engeland staat: a) Nederland draagt al zijn bezittingen aan de Goudkust over aan het Verenigd Koninkrijk voor 47.000. b) Nederland draagt al zijn bezittingen aan de kust van India over aan het Verenigd Koninkrijk. (voor noppes).C) Nederland mag hiervoor contract arbeiders werven in India.
Wist U
Dat tijdens de beurscrash van 1773 alle Surinaamse plantages op de fles gingen en voor scratch op de Amsterdamse beurs konden worden opgekocht. De toenmalige eigenaren bleken voornamelijk op de pof geleefd te hebben. Ze werden opzichters op hun eigen plantages of de nieuwe eigenaren ronselden mensen in Nederland die bereid waren de gewelddadigheden in ons land te trotseren.
Wist U
Dat Suriname niet 350 jaar een kolonie is geweest van Nederland zoals zo vaak beweerd wordt maar ‘”slechts”150 jaar. In geschiedkundige termen een korte tijd. Denk maar aan 80 jarige oorlog. Spanje was meer dan 700 jaar een kolonie van de moslims.
Suriname werd in 1667 veroverd door een vloot onder commando van een Zeeuw Abraham Crijnssen genaamd en kwam toen in het bezit van Zeeland dat destijds een zelfstandige staat was. Zeeland verkocht ons land in 1684 aan de West Indische compagnie, die in 1792 op de fles ging waarbij de bezittingen werden overgenomen door de Staat. (de aandelen werden voor 30 procent van de nominale waarde opgekocht door de Staat, op de beurs waren ze 22 procent waard). Toen pas werd Suriname juridisch een kolonie van Nederland en kwam er een ministerie van kolonien Alle Nederlandse koloniën werden vier jaar later in 1796 bezet door de Britten omdat Nederland, als vazalstaat (kolonie) van Frankrijk, in oorlog werd geacht met het Verenigd Koninkrijk. Na de Napoleontische oorlogen moest Nederland Guyana, Zuid Afrika en Ceylon (Sri Lanka) aan Engeland afstaan.(1828)Het mocht Suriname behouden. In ruil daarvoor kreeg het België dat zich na een opstand die duurde van 1830 tot 1839 losmaakte.
(Men leze hiervoor A. J. van der Hoeven van Oordt: Het Regeringsreglement van Suriname: proefschrift Leiden 1895).
Wist u
Dat alle volkeren eens slaaf zijn geweest?
Dat het slavenleger van Spartacus dat vocht voor de vrijheid 125000 man telde die tot de laatste man werden uitgeroeid? De laatste 6000 door kruisiging?
Dat Cromwell bijna een miljoen Ierse en Schotse katholieken als slaaf heeft verkocht?
Dat er meer Indianen zijn omgekomen door slavernij toestanden dan zwarten?
Dat er zes miljoen joden zijn omgekomen door de tweede wereldoorlog alleen?
Dat geen van deze volkeren hun verleden bejammeren?
Dat het gelamenteer over de slavernij een waste of time is (een gepasseerd station) en men zich beter kan bezighouden met het heden?
Tenslotte
Wist U
Dat om Bonni te verslaan, hetgeen kolonel Fourgeoud niet was gelukt, de bewindvoerders in Suriname slaven (een stuks of 500) opkochten van de plantages (sommige voor het hoge bedrag van 1250 gulden) om tegen een soldij van negen gulden per maand en een stuk grond in Paramaribo of omgeving hun rasgenoten die vochten voor de vrijheid dood te schieten. Men kan de nakomelingen van deze mensen (en daarvan moeten er beslist vele duizenden rondlopen), herkennen aan hun neiging landgenoten die vechten om het land vooruit te helpen maatschappelijk dood te schieten met geroddel en ingezonden stukken in de kranten.En vooral aan hun gelamenteer over het leed hun voorouders in het verleden aangedaan. En niet te vergeten de inbelprogramma’s via de radio.