Gedichten

  • Ons visitekaartje
Toen ik opeens het getal honderdenvijftig hoorde,
ben ik zelf niet meer gegaan;
gaan kijken hoeveel het er precies waren
in het centrum van onze hoofdstad.

‘k Was van plan geweest zondag te gaan,
te gaan tellen hoeveel het er precies waren
die er lagen en sliepen op de stoepen voor etalages
en soms gewoonweg midden op het trottoir.

‘k Was er zeker van: ik kom op het getal vijftig;
maar een organisatie die de zwervers zou verwennen,
zei op de radio, de avond tevoren:
wij hebben honderdenvijftig porties klaargemaakt.

                                                                             Alphons Levens,
                                                                                            23 april 2018.

 
Schrijversgroep ’77 is de actiefste, grootste en oudste schrijversorganisatie in Suriname. De vereniging draagt bij aan de ontwikkeling van de Surinaamse letterkunde, maakt zich sterk voor de geestelijke en maatschappelijke belangen van de leden en onderhoudt een groeiend internationaal literair netwerk.
De reguliere activiteiten omvatten:
Elke laatste woensdagavond van de maand optredens in artistiek café Tori Oso
Elke dinsdagavond een radio-uitzending(radio srs)(link www.radiosrs.com)
Wekelijks een nieuwsbrief per email
De nieuwsbrief is te lezen op de website, maar kan op aanvraag ook gemaild worden. De aanvraag kan ingediend worden bij This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
S’77 onderhoudt internationale contacten met schrijvers en schrijversorganisaties is Nederland, Zuid-Afrika, het Caraibisch gebied en de Verenigde Staten van Amerika.
Leden van Schrijversgroep ’77 zijn van diverse pluimage. Naast dichters en prozaschrijvers zijn ook liedjesmakers, journalisten, recensenten, wetenschappers en boekhandelaren actief in de vereniging. Leden krijgen via email informatie en oproepen om mee te doen met de activiteiten. Leden worden aangemoedigd om via email en de website elkaars werk te becommentariëren, ideeën uit te wisselen, voorstellen te doen en met elkaar samen te werken.
 
 

E-books online verkrijgbaar